De legale status van een inwoner is bepalend bij het toewijzen van een woonplaats of zelfs een woonland. Hieruit kan een overheid besluiten de inwoner te betrekken in verschillende bezigheden waar deze inwoner misschien in zijn geheel niet aan wil meewerken. Wat nu als je geen enkel land kunt vinden wat volledig aan jouw wensen voldoet? Dan wordt je perpetual traveller!

 

Perpetual Travelling is meer een filosofie en levenswijze dan een status. De aanhangers van deze theorie leven op een dusdanige manier dat zij binnen geen van de landen waar zij verblijven een legale status als inwoner hebben. Door gebrek aan deze permanente status als inwoner kunnen verschillende juridische en dwingende rechtsmiddelen worden ontweken. Wanneer een PT (wat de afkorting van de Perpetual Traveller is) zijn zaakjes goed op orde heeft ontwijkt hij met zijn levenswijze inkomsten en vermogensbelasting, sociale lasten, dienstplicht, stemplicht (ja bewust zo genoemd), eventuele juryduty en allerlei andere vervelende moeizame en voor de PT onwenselijke opdrachten.

 

Om deze situatie voor elkaar te krijgen is een veelgebruikte werkwijze dat de PT meerdere 'petten' op heeft. Zo staat hij in een bevolkingsregister ingeschreven in een ander land dan waar hij werkt. Zijn verblijf is niet in het land waar hij staat ingeschreven. En zijn vermogen is ondergebracht in weer een ander land. Deze multiple flag strategy draagt bij aan het internationaal karakter van het leven van de PT. Hij verblijft nimmer lang genoeg in een bepaald land om daar als inwoner gezien te kunnen worden.

 

Veel PT's zijn vermogende particulieren waarvan de motivatie voor deze levensstijl primair gelegen is op fiscaal gebied. Ze ontwijken met deze constructie alle mogelijke vormen van belastingheffing.

 

De Perpetual Traveller wordt ook wel de permanent toerist genoemd. Zo zijn er landen zowel binnen als buiten Europa waar men zonder lastig gevallen te worden door vervelende bureaucratische overheden voor een bepaalde maximum tijd vakantie kan vieren.

 

Hoewel veel PT's voor deze levensstijl kiezen vanuit fiscaal oogpunt, kan de keuze ook vanuit libertarisch gedachtegoed gevoed worden. Bemoeienis van een overheid moet vermeden worden en 'het systeem' moet mij met rust laten.

 

Aan de levenswijze van de Perpetual Traveller liggen verschillende theorieën ten grondslag. Zo zijn bekend de Six Flag, de Five Flag en de Three Flag Theory.

 

De grote gemene deler is dat binnen al deze theorieën een scheiding wordt gemaakt tussen nationaliteit, woonplaatsen, playgrounds, zakelijke locaties, eigendommen en tegenwoordig zelfs cyberspace. Voor elk van de 'vlaggen' (dus: landen) die gekozen worden, kiest men een vlag met de maximale bescherming, de laagste regulering en een absoluut beschermingsklimaat voor haar onderdanen.

 

Dus

 

Wanneer u klaar bent met de bemoeienis van overheden, het niet meer ziet zitten dat Henk en Ingrid zich bemoeien met de keuze die in uw leven gemaakt moet worden en u virtueel uw werk kan doen, verdiept u zich dan eens in het werk van W.G. Hill. Er zal u een heleboel duidelijk worden...